BIC: Breedband Informatie-en Innovatiecentrum Oldambt


De maatschappij digitaliseert in een hoog tempo. Internet speelt in ieders leven een steeds grotere rol. De Gemeente Oldambt bereidt daarom een digitale agenda voor. Met deze agenda werkt de Gemeente aan een slimmere regio door de kansen van ICT en het Internet te benutten.

Door middel van het Breedband Informatie- en Innovatiecentrum Oldambt wil de Gemeente alle inwoners, ondernemers, studenten en ouderen samen met bedrijven en kennisinstellingen bij dit proces betrekken en informeren, maar ook stimuleren en nieuwe initiatieven initiëren. In het Gemeentehuis wordt thans een Breedband Informatiecentrum ingericht.

Naast het Breedband Informatiecentrum Oldambt ontwikkelt de Gemeente plannen voor een Breedband Innovatiecentrum. Dat is een fysieke ruimte waar talentontwikkeling van toekomstig ICT-ers plaatsvindt en ondernemerschap wordt bevorderd via innovatieve projecten van ambitieuze ondernemers op het gebied van o.a. gaming, kunstmatige intelligentie, big data, blockchain en internet of things. Het initiatief maakt deel uit van het EU Northsea project CORA, dat staat voor Connecting Remote Areas with Digital Infrastructure and Services.

Dat doen we door publiek-private samenwerkingen te faciliteren: rond een
gezamenlijk belang werken deze gelegenheidscoalities aan maatschappelijke
en economische vraagstukken. Daarbij haken we graag aan op bestaande
energie en initiatieven, wat ons in staat stelt actiegericht te werken.
Zo organiseert BIC de beweging die invulling geeft aan de ambities van
Gemeente Oldambt en Provincie Groningen: concreet aan de slag met de Next
Economy.


Snel internet

De Provincie Groningen helpt de Gemeente Oldambt met de aanleg van breedband infrastructuur. Deze voorziening is van groot belang voor de economische ontwikkelingen van de stad en regio. Door de digitalisering van de woon- en werkomgeving ontstaat nieuwe bedrijvigheid. Om het gebruik van deze belangrijke voorzieningen en de kansen voor innovatie te bevorderen is het Breedband Innovatiecentrum Oldambt opgericht. Het staat open voor iedereen, jong en oud, die actief wil zijn met ICT, Internet en gaming activiteiten.

Informatievoorziening

De maatschappelijke afhankelijkheid van ICT is groter dan ooit en neemt alleen nog maar toe. Een goede en up-to-date ICT-infrastructuur is dan ook essentieel en zorgt voor een aantrekkelijk vestigingsklimaat. In Oldambt liggen grote kansen voor diverse ontwikkelingen op dit gebied. BIC Oldambt informeert en organiseert samenwerking om deze kansen te grijpen.

Bevorderen

De snelle technologische ontwikkeling zorgt voor een groeiende kloof tussen het onderwijs en de arbeidsmarkt. BIC is actief in beide werelden en faciliteert de uitwisseling tussen diverse netwerken om er voor te zorgen dat lesprogramma's beter worden ingericht op de trends en ontwikkelingen uit het werkveld. Daarnaast helpt BIC graag ondernemers met groeiplannen en ambitieuze mensen met kansrijke startup ideeën.

Projectondersteuning

Door de juiste mix van partijen te verenigen in een gezamenlijke ambitie ontstaan unieke resultaten. Met de organisatie van dergelijke coalities werkt BIC aan diverse toonaangevende projecten rondom E-health, Innovatie werkplaatsen en de versnelling van kansrijke scale-ups op het gebied van ICT, data en internet of things.