De mogelijkheden van snel internet


De maatschappij digitaliseert in een hoog tempo. Veel economische groei hangt hier ook mee samen. Daarom onderkent de Gemeente Oldambt het belang van breedband voor alle inwoners en ondernemers in de Gemeente en maakt zij zich hard voor betaalbare aansluitingen van snel internet voor iedereen.

Om zoveel mogelijk personen en organisaties in de Gemeente Oldambt bij het proces van Digitalisering te betrekken richt de Gemeente een Breedband Informatiecentrum op. Dit centrum is onderdeel van de afdeling economische zaken van de Gemeente Oldambt en bedoelt om mensen met vragen over breedband internet te beantwoorden, maar ook voor het bevorderen van het actieve gebruik van breedband door regionale middelgrote en kleine ondernemingen (MKB), instellingen en andere organisaties.

Opzet van het centrum

 • Het centrum biedt informatie aan iedereen, bewoners, studenten, ouderen en ondernemers, in de Gemeente Oldambt die vragen hebben over aansluitingen of over de mogelijkheden van breedbandinternet;
 • Het wordt het inspirerende centrum voor verschillende Breedband- en ICT projecten en overige initiatieven in de Gemeente Oldambt;
 • Vanuit het centrum worden cursussen en trainingen verzorgd voor diverse groepen mensen uit de maatschappij (studenten, ouderen, immigranten, enz.), die gebruik willen maken van Internet mogelijkheden;
 • Het centrum wil de motor worden voor innovatieprojecten in de hele regio op het gebied van breedband- en digitalisering.

Digitale projecten

Verschillende lopende projecten op het gebied van digitalisering worden al ondersteund door de Gemeente Oldambt. Zo lopen er al projecten, vooral in samenwerking met het Noorderpoort College en met de Hanze Hogeschool.

Belangrijke thema’s die hierbij aan bod komen zijn:

 • Innovatieve projecten met betrekking tot gezond ouder worden (healthy aging, domotica),
 • Projecten op het gebied van de energie transitie én
 • Projecten op het gebeid van duurzaamheid.

Resultaten van innovatieve projecten zijn:

 • Het bevorderen van de bewustwording voor nieuwe digitale kansen;
 • Verbetering van het economische klimaat;
 • Nieuwe energie en positief denken in de regio;
 • Het stimuleren van start-ups, scale-ups en ondernemerschap;
 • Het aantrekken van meer investeringen.
Beantwoorden van vragen

Alle inwoners en ondernemers uit de Gemeente Oldambt kunnen via het virtuele loket van het Breedband Informatie en Innovatiecentrum Oldambt vragen stellen over aansluitingen en over het gebruik van snel internet.

Organiseren

Vanuit het Breedband Informatie en Innovatiecentrum Oldambt worden de komende jaren cursussen en trainingen verzorgd voor diverse groepen personen uit de maatschappij die actief gebruik willen maken van de vele mogelijkheden van het Internet.

Initiëren

Door de juiste mix van partijen te verenigen in een gezamenlijke ambitie ontstaan unieke resultaten. Met de organisatie van dergelijke coalities bevordert de Gemeente Oldambt middels het Breedband Informatie- en Innovatiecentrum nieuwe, innovatieve projecten rondom E-health, Energietransitie, Innovatie werkplaatsen en de versnelling van kansrijke scale-ups op het gebied van ICT, data en internet of things.