Over BIC Oldambt


Het Breedband Informatie en Innovatiecentrum Oldambt, kortweg BIC Oldambt, is een initiatief van de Gemeente Oldambt, samen met de Groningen Internet Exchange (GN-IX) met als doel om meer ICT-activiteiten in de regio te bevorderen.

BIC Oldambt werkt aan de opzet eerst aan de realisatie van een Breedband Informatiecentrum en in tweede instantie aan de komst van een Breedband Innovatiecentrum, een inspirerende leer- en werkomgeving in Winschoten. Vanuit BIC Oldambt wordt veel aandacht gegeven aan het delen kan kennis en informatie over de ontwikkelingen van (snel) internet in de regio, maar ook aan talentontwikkeling en ondersteunt ze de start van innovatieve (pilot)projecten. Een goede digitale infrastructuur is daarvoor een randvoorwaarde.

Wat doen we?

Op projectbasis organiseert BIC samenwerkingsverbanden om met de juiste mix van partijen snel aan de slag te kunnen. Door aan te sluiten op de bestaande agenda’s en te focussen op daar waar de energie zit, werken we aan resultaten in de praktijk.

De inhoud die we op deze manier neerzetten vormen de basis voor het andere belangrijke doel van BIC Oldambt: de Gemeente Oldambt sterk positioneren als een dynamische gemeente. De regio biedt veel mogelijkheden op het gebied van ICT, innovatie en ondernemerschap, een boodschap die we via BIC gaan uitdragen.

Triple Helix 

Om de complexiteit van hedendaagse vraagstukken het hoofd te bieden, is een zorgvuldige mix van partijen nodig. De projecten en samenwerkingen waarin BIC actief is, kenmerken zich daarom door de zogenaamde triple helix-aanpak: een samenwerking tussen de lokale overheid, toonaangevende kennisinstellingen en geëngageerde ondernemers. Daarbij maken we dankbaar gebruik van de typisch Groningse aanpakkersmentaliteit.

Activiteiten

Initiëren

Het netwerk van BIC Oldambt is bekend met de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van technologie en maatschappij. Als organisatie is BIC Oldambt daardoor bij uitstek geschikt om het initiatief te nemen tot samenwerkingen rondom nieuwe technieken.

Ondersteunen

BIC Oldambt werkt aan schaalbare en toepasbare innovatie; ondersteunt pilots en spin-off. Ook voor ondernemerschap staat groei centraal. Daarom versterken we de kwaliteit en het netwerk van de ICT-sector.

Oogsten

Succes moet je vieren: na aansprekende daden mogen woorden volgen. BIC Oldambt zet zich ervoor in om de unieke ontwikkelingen in de Gemeente Oldambt en omgeving steviger uit te dragen. Oldambt: Make It Happen!